Constructief

Constructief

Berekeningen zijn in de meeste gevallen noodzakelijk en verplicht voor uw bouwproject en het is van groot belang dat deze correct worden uitgevoerd. FA bouw&adviesbureau is onder andere gespecialiseerd in constructie en bouwfysische berekeningen.