Bureau

Over ons

Bureau

FA adviesbureau is een jonge onderneming die zich richt op kleine tot grote bouwprojecten. FA is een enthousiaste bureau, met kennis van architectuur en / of bouwtechnische dienstverlening, stedenbouw en volkshuisvesting.

Wij als bouwkundigen hebben FA adviesbureau in 2014 opgericht met als doelstelling de toegankelijk van particuliere opdrachtgevers en de kleine aannemers te vereenvoudigen.

Fa adviesbureau wil dit bereiken door namens deze doelgroep als ‘’bemiddelaar’’ op te treden, hierdoor kunnen particuliere opdrachtgevers en kleine aannemers prijstechnisch gunstig een bouwvergunning aanvragen, bij complexere vraagstukken een deskundige bouwadvies verwachten.

Daarnaast is FA adviesbureau ook bezig met architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen als secundaire activiteit. Bij elke project staat de essentie van de opdracht centraal. Ontwerpen zien we als een creatief proces van keuzes maken en beslissingen nemen.

Werkzaamheden

Binnen FA adviesbureau zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:


Inclusief toetsen van bouwbesluit

Constructief reken- en tekenwerk


Energie prestatie berekening

Ventilatieberekening

Daglichtberekening

Bezonning berekening


Toetsen aan bestemmingsplan

Toetsen aan welstand


Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestektekening

Bestek beschrijving

3D Visualisatie

Maquette

Ons team

Ali Celik

Oprichter

info@fabouwadvies.nl

Facebook: /fabouwadvies

LinkedIn: /fabouwadvies

Instagram: /fabouwadvies

Fazil Pesdek

Oprichter

info@fabouwadvies.nl

Facebook: /fabouwadvies

LinkedIn: /fabouwadvies

Instagram: /fabouwadvies