Bouwkundig tekenwerk

Diensten

Bouwkundig tekenwerk

Bouwkundig ontwerpen is een schakelmodel tussen concept en uitvoering. FA adviesbureau werkt dit compleet uit in technische tekeningen en bestekken, met de bijbehorende details.
Inclusief het toetsen van de bouwbesluit op de materialisatie, constructie, bouwfysica en technische installaties. We maken hierbij waar nodig gebruik van kennis van vakspecialisten.

Ook kan het voorkomen dar er van een bestaand bouwwerk wel tekeningen zijn, maar dat deze nog niet gedigitaliseerd of bijgewerkt zijn. Deze bouwwerken kunnen wij voor u opnieuw inmeten en digitaliseren.