Archive

mei 2016

Uneto-VNI hekelt Haags beleid duurzaamheid

On
by FA Bouw & Advies

De regering en Tweede Kamer maakt in haar beleid om de bebouwde woonomgeving duurzaam te maken te weinig gebruik van de kennis van installatiebedrijven. Dat schrijft voorzitter Titia Siertsema van installatiekoepel Uneto-VNI aan de Tweede Kamer. Volgens Siertsema haalt het kabinet de eigen doelstelling niet als het tempo van verduurzaming niet wordt versneld. …read more

Source:: Cobouw.nl

      

Silencio positivo

On
by FA Bouw & Advies

‘’Wie zwijgt stemt toe”, maar dat geldt tot heden niet voor het voorstel Wet kwaliteitsborging bouwen. Deze wet beoogt een ingrijpende versterking van de positie van de bouwconsument en introduceert verder een nieuw stelsel van private kwaliteitsborging voor bouwwerken. Daarin speelt het instrument tot kwaliteitsborging een belangrijke rol. Volgens de regering is dat in de kern een certificeringregeling, erkenningsregeling of beoordelingsrichtlijn die, na toetsing door een nog op te richten publieke Toelatingsorganisatie, wordt toegelaten tot …read more

Source:: Cobouw.nl

      

Rotterdam start proef met biologisch baggeren

On
by FA Bouw & Advies

De gemeente Rotterdam start in Charlois, IJsselmonde en Pernis een proef met biologisch baggeren.

Het slib hoeft door het biologisch baggeren niet meer uit het water te worden gehaald en te worden afgevoerd. Dit scheelt de inzet van zwaar materiaal en hiermee wordt schade aan beschoeiingen en groen voorkomen. Biologische korrels breken de sliblaag in het water zelf af. …read more

Source:: Cobouw.nl

      

Renovatie Zwolse flats vertraagd door vleermuizen

On
by FA Bouw & Advies

De renovatie van vier Zwolse flats in de wijl Aa-landen loopt vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in acht van de zestien kopgevels. Woningstichting SWZ is een procedure gestart om ontheffing te krijgen in het kader van de Flora- en Faunawet. Steigers en bouwmateriaal zijn tot nader order afgevoerd. …read more

Source:: Cobouw.nl