Archive

nov 2015

Uitdaging zit nu in sociale vaardigheden

On
by FA Bouw & Advies

De kennis in de bouw raakt versnipperd; steeds vaker wordt een beroep gedaan op specialisten en experts om hun bijdrage in het bouwproces te leveren. Dit gaat ten koste van het overzicht en de beheersing. Jos Schouten signaleert kansen en bedreigingen voor de bouwnijverheid.

De signalen staan weer op groen, de woningbouwproductie veert op, de infra blijft wat achter maar voor de ontslagen, thuiszittende bouwvakker is er weer hoop! Hij mag achter de geraniums vandaan kruipen …read more

Source:: Cobouw.nl

      

Meer tijd voor schadeclaim

On
by FA Bouw & Advies

De termijn voor schadeclaims beperken bij een onrechtmatige aanbesteding kan in de ogen van het Europese Hof van Justitie geen genade vinden.

Een enkele keer ‘vergeten’ aanbestedende diensten een aankondiging te plaatsen of concurrentie uit te lokken bij een aanbesteding. Zeker als dat gaat om een aanbesteding boven de Europese drempel, moet keihard worden opgetreden door de gunning onverbindend te verklaren. …read more

Source:: Cobouw.nl

      

Besparing dijken voor ruimte rivier

On
by FA Bouw & Advies

Als er minder dijkversterking nodig is waardoor kosten worden bespaard, kan het geld ten goede komen aan rivierverruiming. Langs de Waal is de besparing echter gering.

Rivierverruiming leidt in het algemeen tot kostenbesparing op dijkversterking. Minister Schultz wil het geld dat daarvoor vrijkomt inzetten voor rivierverruiming elders. In de Waal is nu op twee plaatsen, bij Varik-Heesselt en Sleeuwijk, bestudeerd hoe hoog de besparing op de dijkversterking precies uitvalt. Dat blijkt daar tegen te vallen met …read more

Source:: Cobouw.nl

      

Plan voor A15 als meest duurzame snelweg loopt vast

On
by FA Bouw & Advies

Het plan om van de A15 de duurzaamste snelweg ter wereld te maken, is mislukt.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Project A15: de lessons learned’ van Milieudefensie en Natuur & Milieu. Op het programma stonden het stimuleren van elektrisch autorijden, de bouw van zes kleine windmolenparken en het opwekken van zonne-energie langs de snelweg. …read more

Source:: Cobouw.nl

      

TBI-bedrijven bouwen pand rechtenfaculteit af

On
by FA Bouw & Advies

TBI-bedrijven J.P. van Eesteren, Croon Electrotechniek en Wolter & Dros gaan het nieuwe onderkomen voor studenten en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Amsterdam afbouwen.

De bouwwerkzaamheden starten in juni 2016. Een jaar later zijn de werkzaamheden afgerond. Daarna kan de inrichting van het gebouw beginnen. Bij de start van het studiejaar 2017-2018 worden de entreehal, fietsenstalling, parkeergarage en onderwijszalen in gebruik genomen. …read more

Source:: Cobouw.nl