Archive

sep 2015

‘Als ik geen vrouw had, begon ik opnieuw’

On
by FA Bouw & Advies

Drie jaar na het faillissement van twee dochterondernemingen is een groot deel van Tadema Bedrijven gesloten, verkocht of doorgestart. Cees Tadema zoekt alleen nog een nieuwe eigenaar voor zijn levenswerk, het Tasta Bouwsysteem. “We zijn eigenlijk op zoek naar een tweede Cees.” Martjan Kuit …read more

Source:: Cobouw.nl

      

Cindu tegen de vlakte

On
by FA Bouw & Advies

Uithoorn- Van Vliet Sloopwerken uit Gorinchem ruimt in Uithoorn de resten op van de installaties waarin Koppers Netherlands, voorheen Chemische Industrie Uithoorn oftewel Cindu, steenkoolteer- en aardolieproducten maakte. …read more

Source:: Cobouw.nl

      

Schade aan gebouwen door bouwwerkzaamheden

On
by FA Bouw & Advies

Begin september is een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland verschenen over schade aan gebouwen door gaswinning (Rb. Noord-Nederland 2 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4185). In deze uitspraak is geoordeeld dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aansprakelijk is voor schade bestaande uit waardevermindering aan onroerende zaken in gebieden in Groningen waar door bodemdaling aardbevingen voorkomen. …read more

Source:: Cobouw.nl